Home

About Us

TSPI – MBAI microinsurance arm of TSPI NGO. It provides microinsurance benefits to the employees, clients and their dependents (kapamilya) in times of death, accident and sickness.

At-A-Glance​ as of August 2023

0
Number of Members
0
Number of Approved Claims
0
Amount of Approved Claims
“Laking pasasalamat ko dahil sa insurance ng TSPI-MBAI na aking natanggap. Malaking tulong po ito sa aking pang araw-araw na buhay kahit nawalan po ako ng asawa.”
Marilyn Villanueva
TSPI-MBAI Beneficiary
“Lubos po ang aking pasasalamat sa TSPI-MBAI sa insurance benefits na aming natanggap nang mamatay ang aking Papa. Naging dagdag puhunan ito ng aking Mama sa kanyang negosyo at may magagamit po ang aking bunsong kapatid sa kanyang pag-aaral”.
Christine Joy Santos
TSPI-MBAI Beneficiary
“Isa po ako sa maka-experience ng magandang benepisyo ng TSPI-MBAI noong namatay ang tiyuhin ko. Naging daan din po ito para mas marami akong ma-recruit sa kapamilya ko.”
Juneth Licardo
TSPI-MBAI Beneficiary

Sa TSPI Microinsurance Segurado Ka!